Office of the Comptroller

Koç Üniversitesi Mali İşler Direktörlüğü, akademisyenlere, araştırmacılara ve idari personele mali mevzuat, finansal, vergisel ve muhasebesel bilgileri sağlar.
Muhasebe ve finans uygulamalarını VUK, TTK, Yüksek Öğretim Mevzuatı, Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği, Koç Holding Mali İşler Prosedürleri ve Koç Üniversitesi Mütevelli Heyet kararları doğrultusunda gerçekleştirir.

Read more

Temel Hizmet Alanları

  • Muhasebe
  • Nakit Yönetimi
  • Vergi Mevzuatı
  • Ödeme ve Tahsilatlar
  • Bütçe ve Raporlama
  • Fon Gelir ve Giderleri
  • Proje Muhasebesi
  • Sigorta