Koç Üniversitesi Mali İşler Müdürlüğü, akademisyenlere, araştırmacılara ve idari personele mali mevzuat, finansal, vergisel ve muhasebesel bilgileri sağlar.

 

Muhasebe ve finans uygulamalarını VUK, TTK, Yüksek Öğretim Mevzuatı, Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği, Koç Holding Mali İşler Prosedürleri ve Koç Üniversitesi Mütevelli Heyet kararları doğrultusunda gerçekleştirir.

Temel Hizmet Alanları;

  • Muhasebe
  • Nakit Yönetimi
  • Vergi Mevzuatı
  • Ödeme ve Tahsilatlar
  • Bütçe ve Raporlama
  • Fon Gelir ve Giderleri
  • Proje Muhasebesi
  • Sigorta

 

 

İletişim Bilgileri:

Yüksel Kargı
Tel : 212 338 15 54
Fax: 212 338 38 38